Efternamnet Scholder


Snabbfakta om Scholder


Scholder på rövarspråket: Soschochololdoderor
Scholder baklänges blir: Redlohcs

Hur många har Scholder som efternamn?

11 har Scholder som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ScholderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest