Efternamnet Scholey


Snabbfakta om Scholey


Scholey på rövarspråket: Soschochololey
Scholey baklänges blir: Yelohcs

Hur många har Scholey som efternamn?

12 har Scholey som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet ScholeyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest