Efternamnet Schouten


Snabbfakta om Schouten


Schouten på rövarspråket: Soschochoutotenon
Schouten baklänges blir: Netuohcs

Hur många har Schouten som efternamn?

23 har Schouten som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SchoutenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest