Efternamnet Schriwer


Snabbfakta om Schriwer


Schriwer på rövarspråket: Soschochroriwoweror
Schriwer baklänges blir: Rewirhcs

Hur många har Schriwer som efternamn?

21 har Schriwer som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SchriwerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest