Efternamnet Schüldt


Snabbfakta om Schüldt


Schüldt på rövarspråket: Soschochüloldodtot
Schüldt baklänges blir: Tdlühcs

Hur många har Schüldt som efternamn?

40 har Schüldt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SchüldtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest