Efternamnet Schuldt


Snabbfakta om Schuldt


Schuldt på rövarspråket: Soschochuloldodtot
Schuldt baklänges blir: Tdluhcs

Hur många har Schuldt som efternamn?

29 har Schuldt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SchuldtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest