Efternamnet Schüssler


Snabbfakta om Schüssler


Schüssler på rövarspråket: Soschochüsossloleror
Schüssler baklänges blir: Relssühcs

Hur många har Schüssler som efternamn?

45 har Schüssler som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SchüsslerObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest