Efternamnet Schüttman


Snabbfakta om Schüttman


Schüttman på rövarspråket: Soschochütottmomanon
Schüttman baklänges blir: Namttühcs

Hur många har Schüttman som efternamn?

21 har Schüttman som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SchüttmanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest