Efternamnet Schyllander


Snabbfakta om Schyllander


Schyllander på rövarspråket: Soschochylollanondoderor
Schyllander baklänges blir: Rednallyhcs

Hur många har Schyllander som efternamn?

37 har Schyllander som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SchyllanderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest