Efternamnet Seaton


Snabbfakta om Seaton


Seaton på rövarspråket: Soseatotonon
Seaton baklänges blir: Notaes

Hur många har Seaton som efternamn?

62 har Seaton som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SeatonObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest