Efternamnet Sebell


Snabbfakta om Sebell


Sebell på rövarspråket: Sosebobeloll
Sebell baklänges blir: Llebes

Hur många har Sebell som efternamn?

10 har Sebell som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SebellObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest