Efternamnet Seborn


Snabbfakta om Seborn


Seborn på rövarspråket: Soseboborornon
Seborn baklänges blir: Nrobes

Hur många har Seborn som efternamn?

23 har Seborn som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SebornObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest