Efternamnet Seck


Snabbfakta om Seck


Seck på rövarspråket: Soseckock
Seck baklänges blir: Kces

Hur många har Seck som efternamn?

54 har Seck som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SeckObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest