Efternamnet Secka


Snabbfakta om Secka


Secka på rövarspråket: Soseckocka
Secka baklänges blir: Akces

Hur många har Secka som efternamn?

140 har Secka som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SeckaObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest