Efternamnet Segefalk


Snabbfakta om Segefalk


Segefalk på rövarspråket: Sosegogefofalolkok
Segefalk baklänges blir: Klafeges

Hur många har Segefalk som efternamn?

15 har Segefalk som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SegefalkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest