Efternamnet Segerby


Snabbfakta om Segerby


Segerby på rövarspråket: Sosegogerorboby
Segerby baklänges blir: Ybreges

Hur många har Segerby som efternamn?

21 har Segerby som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SegerbyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest