Efternamnet Segerheim


Snabbfakta om Segerheim


Segerheim på rövarspråket: Sosegogerorhoheimom
Segerheim baklänges blir: Miehreges

Hur många har Segerheim som efternamn?

14 har Segerheim som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SegerheimObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest