Efternamnet Segerlund


Snabbfakta om Segerlund


Segerlund på rövarspråket: Sosegogerorlolunondod
Segerlund baklänges blir: Dnulreges

Hur många har Segerlund som efternamn?

470 har Segerlund som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SegerlundObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest