Efternamnet Segerros


Snabbfakta om Segerros


Segerros på rövarspråket: Sosegogerorrosos
Segerros baklänges blir: Sorreges

Hur många har Segerros som efternamn?

41 har Segerros som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SegerrosObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest