Efternamnet Segesten


Snabbfakta om Segesten


Segesten på rövarspråket: Sosegogesostotenon
Segesten baklänges blir: Netseges

Hur många har Segesten som efternamn?

11 har Segesten som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SegestenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest