Efternamnet Segle


Snabbfakta om Segle


Segle på rövarspråket: Sosegoglole
Segle baklänges blir: Elges

Hur många har Segle som efternamn?

12 har Segle som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SegleObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest