Efternamnet Seidegård


Snabbfakta om Seidegård


Seidegård på rövarspråket: Soseidodegogårordod
Seidegård baklänges blir: Drågedies

Hur många har Seidegård som efternamn?

14 har Seidegård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SeidegårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest