Efternamnet Sejdiu


Snabbfakta om Sejdiu


Sejdiu på rövarspråket: Sosejojdodiu
Sejdiu baklänges blir: Uidjes

Hur många har Sejdiu som efternamn?

191 har Sejdiu som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SejdiuObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest