Efternamnet Selan


Snabbfakta om Selan


Selan på rövarspråket: Soselolanon
Selan baklänges blir: Nales

Hur många har Selan som efternamn?

13 har Selan som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SelanObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest