Efternamnet Seldée


Snabbfakta om Seldée


Seldée på rövarspråket: Soseloldodée
Seldée baklänges blir: Eédles

Hur många har Seldée som efternamn?

14 har Seldée som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SeldéeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest