Efternamnet Selenius


Snabbfakta om Selenius


Selenius på rövarspråket: Soselolenoniusos
Selenius baklänges blir: Suineles

Hur många har Selenius som efternamn?

123 har Selenius som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SeleniusObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest