Efternamnet Sellborn


Snabbfakta om Sellborn


Sellborn på rövarspråket: Soselollboborornon
Sellborn baklänges blir: Nroblles

Hur många har Sellborn som efternamn?

16 har Sellborn som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SellbornObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest