Efternamnet Sellrup


Snabbfakta om Sellrup


Sellrup på rövarspråket: Soselollrorupop
Sellrup baklänges blir: Purlles

Hur många har Sellrup som efternamn?

22 har Sellrup som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SellrupObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest