Efternamnet Selvaraj


Snabbfakta om Selvaraj


Selvaraj på rövarspråket: Soselolvovarorajoj
Selvaraj baklänges blir: Jaravles

Hur många har Selvaraj som efternamn?

36 har Selvaraj som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SelvarajObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest