Efternamnet Sender


Snabbfakta om Sender


Sender på rövarspråket: Sosenondoderor
Sender baklänges blir: Rednes

Hur många har Sender som efternamn?

20 har Sender som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SenderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest