Efternamnet Sennerdal


Snabbfakta om Sennerdal


Sennerdal på rövarspråket: Sosenonnerordodalol
Sennerdal baklänges blir: Ladrennes

Hur många har Sennerdal som efternamn?

13 har Sennerdal som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SennerdalObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest