Efternamnet Sennerhall


Snabbfakta om Sennerhall


Sennerhall på rövarspråket: Sosenonnerorhohaloll
Sennerhall baklänges blir: Llahrennes

Hur många har Sennerhall som efternamn?

15 har Sennerhall som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SennerhallObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest