Efternamnet Sennevik


Snabbfakta om Sennevik


Sennevik på rövarspråket: Sosenonnevovikok
Sennevik baklänges blir: Kivennes

Hur många har Sennevik som efternamn?

12 har Sennevik som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SennevikObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest