Efternamnet Sepp


Snabbfakta om Sepp


Sepp på rövarspråket: Sosepopp
Sepp baklänges blir: Ppes

Hur många har Sepp som efternamn?

79 har Sepp som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SeppObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest