Efternamnet Skarnfeldt


Snabbfakta om Skarnfeldt


Skarnfeldt på rövarspråket: Soskokarornonfofeloldodtot
Skarnfeldt baklänges blir: Tdlefnraks

Hur många har Skarnfeldt som efternamn?

11 har Skarnfeldt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkarnfeldtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest