Efternamnet Skarp


Snabbfakta om Skarp


Skarp på rövarspråket: Soskokarorpop
Skarp baklänges blir: Praks

Hur många har Skarp som efternamn?

581 har Skarp som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkarpObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest