Efternamnet Skarpås


Snabbfakta om Skarpås


Skarpås på rövarspråket: Soskokarorpopåsos
Skarpås baklänges blir: Såpraks

Hur många har Skarpås som efternamn?

18 har Skarpås som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkarpåsObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest