Efternamnet Skarphagen


Snabbfakta om Skarphagen


Skarphagen på rövarspråket: Soskokarorpophohagogenon
Skarphagen baklänges blir: Negahpraks

Hur många har Skarphagen som efternamn?

67 har Skarphagen som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkarphagenObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest