Efternamnet Skarpnord


Snabbfakta om Skarpnord


Skarpnord på rövarspråket: Soskokarorpopnonorordod
Skarpnord baklänges blir: Dronpraks

Hur många har Skarpnord som efternamn?

14 har Skarpnord som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkarpnordObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest