Efternamnet Skarsgård


Snabbfakta om Skarsgård


Skarsgård på rövarspråket: Soskokarorsosgogårordod
Skarsgård baklänges blir: Drågsraks

Hur många har Skarsgård som efternamn?

38 har Skarsgård som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkarsgårdObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest