Efternamnet Skarsjö


Snabbfakta om Skarsjö


Skarsjö på rövarspråket: Soskokarorsosjojö
Skarsjö baklänges blir: öjsraks

Hur många har Skarsjö som efternamn?

11 har Skarsjö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkarsjöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest