Efternamnet Skarstedt


Snabbfakta om Skarstedt


Skarstedt på rövarspråket: Soskokarorsostotedodtot
Skarstedt baklänges blir: Tdetsraks

Hur många har Skarstedt som efternamn?

111 har Skarstedt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkarstedtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest