Efternamnet Skender


Snabbfakta om Skender


Skender på rövarspråket: Soskokenondoderor
Skender baklänges blir: Redneks

Hur många har Skender som efternamn?

20 har Skender som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkenderObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest