Efternamnet Skeneby


Snabbfakta om Skeneby


Skeneby på rövarspråket: Soskokenoneboby
Skeneby baklänges blir: Ybeneks

Hur många har Skeneby som efternamn?

10 har Skeneby som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkenebyObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest