Efternamnet Skepö


Snabbfakta om Skepö


Skepö på rövarspråket: Soskokepopö
Skepö baklänges blir: öpeks

Hur många har Skepö som efternamn?

18 har Skepö som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkepöObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest