Efternamnet Skeppmark


Snabbfakta om Skeppmark


Skeppmark på rövarspråket: Soskokepoppmomarorkok
Skeppmark baklänges blir: Kramppeks

Hur många har Skeppmark som efternamn?

10 har Skeppmark som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkeppmarkObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest