Efternamnet Skeppstedt


Snabbfakta om Skeppstedt


Skeppstedt på rövarspråket: Soskokepoppsostotedodtot
Skeppstedt baklänges blir: Tdetsppeks

Hur många har Skeppstedt som efternamn?

441 har Skeppstedt som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkeppstedtObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest