Efternamnet Skeri


Snabbfakta om Skeri


Skeri på rövarspråket: Soskokerori
Skeri baklänges blir: Ireks

Hur många har Skeri som efternamn?

45 har Skeri som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkeriObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest