Efternamnet Ski


Snabbfakta om Ski


Ski på rövarspråket: Soskoki
Ski baklänges blir: Iks

Hur många har Ski som efternamn?

13 har Ski som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkiObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest