Efternamnet Skilje


Snabbfakta om Skilje


Skilje på rövarspråket: Soskokiloljoje
Skilje baklänges blir: Ejliks

Hur många har Skilje som efternamn?

20 har Skilje som efternamn (statistik från SCB för år 2020)

Så ser trenden ut för efternamnet SkiljeObs! År där det varit färre än 10 stycken bärare av efternamnet visas som 0 i vårt diagram, då vi inte har statistik från SCB vid så låga kvantiteter.


Pin It on Pinterest